Palvelut ja hoidot

Akuutit ja krooniset kiputilat

Yleisimmin akuutteja ja kroonisia kiputiloja esiintyy selässä, niskassa ja hartioissa, mutta myös muualla kehossa. Akuutissa kipuvaiheessa keskityn ensin kivun lievittämiseen ja toimintakyvyn parantamiseen. Nikamien ja nivelten liikkuvuutta lisätään erilaisilla käsin tapahtuvilla käsittelyillä, kuten toistuvin hitain liikkein (mobilisaatio) tai nopealla lyhyellä liikkeellä (manipulaatio). Teen aina toiminta- ja hoitosuunnitelmat asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Selän kuntoutuksessa käytän apuvälineenä kuvantavaa ultraäänilaitetta. Laite näyttää, milloin asiakas jännittää syviä vatsalihaksiaan oikein. On todettu, että visuaalinen kuvantaminen tehostaa oppimista huomattavasti. Syvien vatsa-ja selkälihasten sekä lantionpohjalihasten aktivoimisella pystytään usein vaikuttamaan kroonisiin selkäkipuihin ja tukilihasten oikeaoppinen käyttäminen myös ehkäisee kipujen uusiutumista.

Teen asiakkaalle aina yksilöllisen ja selkeän kotiharjoitusohjelman, jonka avulla paraneminen nopeutuu ja kivut vähenevät. Säännöllinen omatoiminen harjoittelu on tärkeää, sillä siten toimintakykyä voidaan ylläpitää ja ennaltaehkäistä oireiden uusiutumista. Hoidon ja kotiharjoitusten vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti, mikä myös motivoi asiakasta paranemisprosessin aikana.

Tapaturmien ja leikkausten jälkeinen kuntoutus

Tapaturmien ja leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa pyrin palauttamaan asiakkaan normaalin toimintakyvyn. Kuntoutuksessa edetään vamman laatu ja asiakkaan kiputuntemukset huomioon ottaen. Heti leikkauksen jälkeen fysioterapian tarkoitus on lievittää kipua ja edistää leikatun alueen paranemista – ei missään nimessä aiheuttaa kipua.

Leikkauksesta toipuvalle asiakkaalle haen optimaalista paranemisnopeutta. Informoin asiakasta hoidon aikana säännöllisesti siitä, miten kuntoutuminen edistyy. Teen asiakkaalle harjoitusohjelman, joka aktivoi muun muassa nivelten tukilihaksia, vahvistaa kudoksia ja normalisoi nivelten liikeratoja. Kuormitusta lisätään asteittain hoidon edistyessä.

Tavoitteena ovat pitkäkestoiset tulokset, joihin voidaan päästä esimerkiksi ergonomian, koordinaation tai lihasten toimintakyvyn parantamisella. Yhteistyö asiakkaan kanssa, kannustava ilmapiiri ja molemminpuolinen luottamus luovat hyvät edellytykset pikaiseen paranemiseen. Teen yhteistyötä myös leikkaavan lääkärin kanssa.

 

Työ- ja toimintakyvyn edistäminen

Työikäiset ovat suurin asiakasryhmäni. Työkyky voi heikentyä esimerkiksi sairastumisen, vammautumisen tai työolosuhteissa tapahtuneen muutoksen vuoksi. Työperäisiä vaivoja ovat tyypillisesti selkä-, niska- ja hartiakivut. Hyvä toimintakyky tarkoittaa, että henkilö selviytyy hyvin ja ilman kipuja jokapäiväisen elämän asettamista tehtävistä niin töissä, kotona kuin vapaa-aikanakin.

Heikentyneeseen työkykyyn kannattaa kiinnittää huomiota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät. Hyvä toimintakyky parantaa elämänlaatua ja luo edellytykset työhyvinvoinnille.

 

Tyky-päivät ja ryhmät

Kerää kasaan porukka ja ota rohkeasti yhteyttä, niin toteutetaan juuri teidän tarpeisiinne sopiva jumpparyhmä, koulutus- tai tyky-päivä! Tyky-päivän ohjelmistoon voi kuulua vaikkapa luento selkävaivoista ja ongelmien syistä sekä ohjeistusta siihen, miten selkävaivoihin voi itse vaikuttaa. Käymme harjoitteet läpi yhdessä, minkä jälkeen kukin osallistuja saa kirjalliset kotiohjeet omatoimiseen harjoitteluun. Fysio-Hatakan tiloissa järjestettyyn koulutus- tai tyky-päivään mahtuu maksimissaan 8 henkilöä. Kysy myös mahdollisuutta toteuttaa tyky-päivä yrityksenne omissa tiloissa!

Järjestän myös sopimuksesta erilaisille pienryhmille selkä-, niska-hartia- sekä tenniskyynärpääryhmiä.