Maitland-tekniikan idea ja hyödyt

Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt manuaalisen terapian menetelmä, jota käytetään tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvien ongelmien hoidossa. Maitland-konseptin mukaista terapiaa tekevät erikoistumiskoulutuksen suorittaneet fysioterapeutit.

Maitland-tekniikoiden pehmeyden ansiosta niillä voidaan hoitaa sekä lapsia että aikuisia. Niissä korostuvat kokonaisvaltaisuus, yksilöllisyys, asiakaskeskeisyys ja kliininen arviointiprosessi. Aluksi haastattelen asiakkaan ja teen alkututkimuksen, jossa pyrin löytämään asiakkaan oireita aiheuttavat liikkeet ja asennot. Hoidon tavoitteena on vaikuttaa ongelman ytimeen ja palauttaa asiakkaan toimintakyky.

Jokainen ihminen on erilainen ja tuntee kivun eri lailla. Siksi myös suunnittelen hoitotoimenpiteet jokaiselle asiakkaalle erikseen. Yksilöllisyys, ihmisläheisyys, tarkka tutkimus, täsmäharjoitteet ja hoidon kokonaisvaltaisuus ovat toimintani perusteita.

Hoidossa käytettävien manuaalisten liiketekniikoiden voimakkuus määräytyy asiakkaan kivun mukaan. Liiketekniikoiden voimakkuus on luokiteltu asteikolla, joten voin arvioida toimenpiteen vaikuttavuutta jo hoidon aikana ja sen jälkeen – onko kiputuntemus sama seuraavalla käsittelykerralla vai onko se lievittynyt. Tyypillisimmät Maitland-konseptin tekniikat ovat mobilisaatio (toistuvin, hitain liikkein tehtävä käsittely) ja manipulaatio (nopealla lyhyellä liikkeellä tehtävä käsittely).

Terapian vaikuttavuutta arvioidaan toistuvasti jokaisen liiketekniikan ja hoitokerran aikana sekä niiden jälkeen. Aktiivisella harjoittelulla on tärkeä rooli työ- ja toimintakyvyn palauttamisessa.